Рубрика: Останні події, Семінари

Міський круглий стіл для вчителів математики

15 травня 2018 року відбувся міський круглий стіл для вчителів математики на тему «Формування предметної математичної компетентності учнів при організації процесу навчання».

Шкільне методичне об’єднання вчителів математичного циклу школи ділилося власним досвідом реалізації мети базової загальної середньої освіти.

На початку роботи круглого столу зі вступним словом до присутніх звернулися директор школи Осмокєску О.В. та заступник директора Ізмаїльського міського Будинку вчителя О.В.Горєлова, яка наголосила на необхідності постійного обміну досвідом серед учителів та навела приклади з власної педагогічної діяльності з обговорюваної проблеми.

Керівник ММО вчителів математики Супряга Н.В. ознайомила присутніх з основними напрямками роботи, спрямованої на формування всебічно розвиненої особистості, а також поділилася досвідом роботи з формування навичок проектної діяльності вчителів та учнів.

Важливим чинником розвитку особистості є формування в учнів умінь застосовувати набуті знання у реальних життєвих  ситуаціях, під час розв’язування практичних завдань. Так, вчитель математики, керівник ШМО Маджарова Н.В. висвітлила проблему реалізації наскрізних ліній програми з математики як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей навчальних предметів, навела приклади сюжетних задач з реальними даними.

Вчитель фізики Коколова О.Д. ознайомила присутніх з аналізом чинних програм з фізики та математики,  з розробленими спільно із Супрягою Н.В. методичними рекомендаціями для вчителів математики, спрямованими на покращення рівня сформованості в учнів ключових предметних компетентностей.

У роботі круглого столу активно відбувався обмін думками, власним досвідом усіх присутніх вчителів.

Вчитель математики Супряга Н.В.

Фоторепортаж